پلن برنزی

دسترسی به تمامی امکانات

سیستم گزارش گیری پیشرفته

کارمزد هر سفارش 10 درصد

هزینه اشتراک 50,000 تومان

سفارش دهید

پلن نقره ای

دسترسی به تمامی امکانات

سیستم گزارش گیری پیشرفته

کارمزد هر سفارش 7 درصد

هزینه اشتراک 100,000 تومان

سفارش دهید

پلن طلایی

دسترسی به تمامی امکانات

سیستم گزارش گیری پیشرفته

کارمزد هر سفارش 5 درصد

هزینه اشتراک 200,000 تومان

سفارش دهید

تعیین وضعیت سفارش